קוד אתי לחברים באתר המטפלים

1. התחייבות למטופלים ולתלמידים

אני מתחייב/ת:

 1. לכבד את הזכויות ואת הכבוד של מטופליי ותלמידיי.
 2. לספק את שירותיי לכל אדם ללא כל אפליה.
 3. להסביר למטופלים ולתלמידים על יתרונות הטיפול בצורה מציאותית וללא הבטחות שאינן ביכולתי לקיים.
 4. לשמור על סודיות מוחלטת של המידע המתקבל במהלך הטיפול. עם זאת, אם נראה שהמטופל מהווה איום מסוכן וממשי לעצמו או לאחרים, או במקרים בהם החוק מחייב זאת, מותרת חשיפת המידע לרשויות החוק ולבני משפחת המטופל.
 5. לשמור על גבולות מקצועיים בקשרים עם המטופלים והתלמידים, להימנע מכל קשר העלול לנצל את אמונם.
 6. להקפיד על רישום מדויק של התהליך הטיפולי.
 7. לספק טיפול מקצועי במסגרת המיומנות והידע שלי בלבד.
 8. לספק למטופלים ולתלמידים טיפול ברמה הגבוהה ביותר.
 9. להמליץ על מטפלים מתאימים אחרים בעת הצורך תוך קבלת הסכמה מראש של המטופל / מטופלת.
 10. להימנע מטיפול במקרה של אי מסוגלות לטפל באופן בטוח ומועיל בעקבות ירידה ביכולות.
 11. להגיש חשבוניות מדויקות והוגנות לכל המטופלים והתלמידים ולכל משלם אחר.
 12. לא לקבל ולא לשלם עמלה עבור הפניית מטופלים ותלמידים.
 13. לחפש עזרה מקצועית ומתאימה עבור עצמי בכל סוגיה אישית המורידה את יכולתי לטפל באופן בטוח ומועיל.
 14. לקבל אישור להשתמש במגע אתי בצורה ברורה ובהירה, על פי הצורך, במפגשים פרטניים ובשיעורים קבוצתיים, ולפעול על פיו.
 15. להימנע מקשר מיני עם מטופלים או תלמידים לאחר שהקשר המקצועי נוצר.
 16. לפעול בזהירות רבה בכל קשר אישי עם מטופלים ותלמידים לשעבר, מתוך מודעות לכך שקשר מיני עם מטופלים או תלמידים לשעבר עלול לגרום נזק ניכר, והוא מנצל את האמון שנבנה בזמן הקשר המקצועי.

2. התחייבות לציבור הרחב

אני מתחייב.ת:

 1. לספק מידע מדויק על מעמדי המקצועי: השכלה, הדרכה וניסיון, קשרים מקצועיים, וסטטוס האישור המקצועי.
 2. להשתמש בתארים המקצועיים שלי בהתאם לאישורים שיש בידי בלבד.
 3. לפרסם מידע מדויק, כנה וישר בלבד.
 4. להימנע מהצהרות על יעילות הטיפול שאינן נתמכות על ידי ניסיון מצטבר, אשר ידוע במקצוע.
 5. לכבד את היושרה של סוגים אחרים של טיפול ומסורות אחרות של בריאות, ולפתח קשרים של שיתוף פעולה על מנת להשיג את האיכות הגבוהה ביותר של טיפול למטופלים ולתלמידים.

3. התחייבות למקצוע

אני מתחייב.ת:

 1. לעבוד למען גישה שוויונית ללא אפליה בין מטופלים.
 2. על מנת לשפר את מיומנותיי אעשה ככל יכולתי להשתתף בסדנאות, קורסים ולימודי המשך.
 3. להשתדל לתקשר עם עמיתים באופן מקצועי, מאוזן, ומדויק עובדתית.

התעודה תישלח באריזה מהודרת עם שליח עד הבית


Back to top button